Počet položek: 0 0,- Kč
AGAMA - výroba modelářských potřeb
AGAMA výroba a prodej modelářských potřeb, barev a příslušenství

Obchodní podmínky

Zboží zasíláme do České  i Slovenské republiky

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Máte možnost nakupovat s registrací nebo bez registrace. Registrováním získáte některé výhody, například při příštím nákupu nebudete muset vyplňovat znovu všechny identifikační údaje o Vaší osobě, tyto se načtou automaticky, a budete mít přehled o stavu Vašich objednávek. 

Pokud nechcete nebo Vám nefunguje on-line objednávání je možno zaslat objednávku na náš e-mail: obchod@agama-model.cz
 

Osobní odběr zboží, je možný po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

 

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu obchod.agama-model.cz  je: 

Michal Rozsypal - Agama
Na Morčáku 124
530 02 Spojil
 
IČO:68233272
DIČ:Neplátce DPH
 
Kupující

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. (dále kupující spotřebitel) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.), vše ve znění
pozdějších právních předpisů.
Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se  těmito podmínkami  neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle    Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění, zde poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců od data prodeje.

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění, zde poskytujeme záruční lhůtu 6 měsíců od data prodeje nebo záruční lhůtu 12 měsíců od data prodeje (dle přiloženého záručního listu k zakoupenému produktu).

 
Bezpečnostní listy k jednotlivým výrobkům Vám na požádání zašleme.
 
 
Nákupní řád

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, výrobky značky Agama jsou stabilně sklademvýrobky značky Part dodáváme do 14 dnů, (výrobky značky Armo, 5 Star Models,  Hobby boss, Trumpeter, jsou dodávány do1 měsíce, dle dodání od výrobce). Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 

2. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků.
 

3. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 

4. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 

5. Odstoupení od smlouvy

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:

- písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu prodávajícího. V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

- doručit zboží na adresu prodávajícího.

5.2. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu: Michal Rozsypal, Na Morčáku 124, 53002 Spojil, tel.: 603547749. Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité ani poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi.

5.3. Zboží je potřeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 14-ti dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

5.4. Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Cenu vráceného zboží může prodávající snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

6. Objednávka z internetového obchodu obchod.agama-model.cz lze stornovat do okamžiku, kdy je ve stavu „přijatá“. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

7. Dodavatel je oprávněn zrušit objednávku pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením, je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 
Platební podmínky:
 
Pro Českou republiku:
 
Platbu za zboží při výběru zaslání přes Českou poštu, - na dobírku
 
do hodnoty zboží 1600 ,- Kč  při platbě na dobírku  -  119,- Kč
nad 1600,- Kč   -   neúčtujeme 
 
 
Platbu za zboží při výběru zaslání přes Českou poštu - bankovním převodem:
 
Přijímáme také platby za zboží převodem na náš bankovní účet. Jakmile budeme mít Vaši objednávku připravenu k odeslání, sdělíme vám číslo účtu, přesnou částku k úhradě a variabilní symbol platby. Nikdy prosím neplaťte předem bez předchozí domluvy! Zboží zasíláme Českou poštou.
 
do hodnoty zboží 1600 ,- Kč  při platbě dopředu převodem  -  90,- Kč
nad 1600,- Kč   -   neúčtujeme
 
 
 
Platbu za zboží při výběru zaslání přes Zásilkovnu - na dobírku
 
do hodnoty zboží 1600 ,- Kč  při platbě na dobírku  -  109,- Kč
nad 1600,- Kč   -   neúčtujeme 

Platbu za zboží při výběru zaslání přes Zásilkovnu - bankovním převodem:
 
Přijímáme také platby za zboží převodem na náš bankovní účet. Jakmile budeme mít Vaši objednávku připravenu k odeslání, sdělíme vám číslo účtu, přesnou částku k úhradě a variabilní symbol platby. Nikdy prosím neplaťte předem bez předchozí domluvy! Zboží zasíláme přes Zásilkovnu.
 
do hodnoty zboží 1600 ,- Kč  při platbě dopředu převodem  -  89,- Kč
nad 1600,- Kč   -   neúčtujeme
 
 
 
po předchozí domluvě možný osobní odběr objednaného zboží - (poštovné neúčtujeme)
 
Pro Slovenskou republiku:
 
Zboží zasíláme přes Zásilkovnu na dobírku nebo možno vybrat platbu dopředu převodem. 
 
při platbě na dobírku - 119,-Kč
při platbě dopředu převodem - 89,-Kč
nad 2900,-Kč dopravné neúčtujeme  
 
 
 
 
Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem, na požádání také s daňovým dokladem.
 
Ceny jsou smluvní. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy Agama.
 

Zaruční podmínky

Pokud není uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců.

Záruční doba na barvy je 6 měsíců.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned  bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího. Dodavatel má na vyřízení reklamace dle zákona č. 634/1992 Sb. lhůtu 30dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3. K reklamaci je nutné předložit kopii dokladu o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4.1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

4.2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- na spotřební materiál

5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.


Závěrečná ustanovení

-Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

- Odstoupení od smlouvy do 14 dnů nelze uplatnit v případě nákupu právnického subjektu nebo firmy, tzv. nákup na IČO.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: obchod@agama-model.cznebo tel.č.: 603547749

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace